"Școala cea mai bună e aceea în care vezi alături de tine suflete care-ți sunt ca frații și surorile."

(Nicolae Iorga)


         Ministerul Educaţiei

         Guvernul Romāniei

         Subiecte examene

         Cercetare.ro

         Şcoală online
                VIZIUNEA ȘCOLII


        În conformitate cu prevederile Legii educației naționale şi cu obiectivele reformei, şcoala trebuie să asigure pregătirea elevilor pentru a putea răspunde nevoilor societăţii. Astfel, la sfârşitul gimnaziului, absolventul să fie în măsură:

  • să comunice eficient în situaţii reale;

  • să înţeleagă sensul diferitelor tipuri de comunităţi;

  • să demonstreze flexibilitate şi capacitate de adaptare şi de integrare în medii diverse;

  • să rezolve probleme, să ia decizii şi să-şi exprime opinii folosind gândirea critică şi creativă;

  • să aplice şi să-si valorifice propriile experienţe de învăţare;

  • să atingă un nivel optim de disciplină şi de comportament moral.


© Copyright 2010. Școala PALTIN - Toate drepturile rezervate.
Design by SC SOFTAGORA SRL - TEL: 0766. 372356