"Școala cea mai bună e aceea în care vezi alături de tine suflete care-ți sunt ca frații și surorile."

(Nicolae Iorga)


         Ministerul Educaţiei

         Guvernul Romāniei

         Subiecte examene

         Cercetare.ro

         Şcoală online
  » Cadre didactice - vizualizează

  » Efective elevi - vizualizează


  • Personal didactic angajat la şcoală:
         »educatoare – 3 (2 gradul didactic I)
         »învăţători – 10 ( 4 gradul didactic I)
         »profesori – 11 (4 gradul didactic I; 1necalificat)

  • Cadrele didactice sunt majoritatea din localitate.

  • Catedrele vacante sunt: limba engleză – 8 ore, istorie – 3 ore, cultură civică – 2 ore, religie ortodoxă – 10 ore.

  • Toate cadrele didactice participă la activităţi de formare permanentă, cum ar fi:
         »activităţi organizate prin C.C.D. Focșani şi Inspectoratul Şcolar Vrancea
         »activităţi la comisiile metodice şi la colectivele de catedră prin lecţii deschise, referate, dezbateri, întocmire de proiecte didactice etc.

  • Nivelul de instruire al părinţilor este relativ scăzut – absolvenţi a 8 sau 10 clase, în cea mai mare parte nu dintre cei mai buni la învățătură. Aceștia din urmă au urmat şcoli postgimnaziale şi nu s-au mai întors în sat. Starea materială a familiilor este în cea mai mare parte critică, interesul pentru şcoală este foarte scăzut, şcoala fiind pusă în situația de a face totul pentru educația copilului. Legătura şcoală-familie este univocă.

        Toți elevii din școală sunt de naționalitate română și studiază în limba română.

        Elevii provin din comuna Paltin, din satele componente: Paltin, Poduri, Țipău, Tepa, Masa-Bâra, Vâlcani și Ghebari. Cei din satele comunei se deplasează către școală și de la distanțe de 4-10 km. Copiii provin din medii sociale diferite.

        Unitatea școlară funcționează într-un singur schimb.

        În anul școlar 2009/ 2010 rata de promovabilitate a fost de 100 %, ponderea elevilor cu medii de peste 7 fiind de 90 %. Rata de acces în învățământul gimnazial este de 76 %.

        Rata abandonului şcolar este staţionară, în jur de 0,88%. Cauza abandonului este cu precădere starea materială foarte slabă a părinţilor şi se manifestă la clasele V-VIII.

        Se constată o descreștere a numărului de elevi la nivelul comunei, fapt ce se reflectă și asupra populației școlare. Cauzele sunt multiple, printre care și migrația populației tinere la muncă în țară sau în străinătate.

        Elevii care promovează Testele naționale se orientează către licee din Focșani și Vidra, dar există și copii care nu mai continuă studiile după clasa a VIII-a din cauza situației materiale precare.


© Copyright 2010. Școala PALTIN - Toate drepturile rezervate.
Design by SC SOFTAGORA SRL - TEL: 0766. 372356