"Școala cea mai bună e aceea în care vezi alături de tine suflete care-ți sunt ca frații și surorile."

(Nicolae Iorga)


         Ministerul Educaţiei

         Guvernul Romāniei

         Subiecte examene

         Cercetare.ro

         Şcoală online
    MISIUNEA ȘCOLII

    Şcoala Paltin urmăreşte ca fiecare elev de gimnaziu să promoveze examenul de Evaluare naţională, fiecare absolvent al său să poată deveni în viaţă ”omul potrivit la locul potrivit”. În acest sens, fiecare elev va fi sprijinit să-şi cunoască potenţele şi aptitudinile în funcţie de interesele şi motivaţiile personale, cât şi de cerinţele societăţii. În acelaşi timp ne propunem să formăm capacitatea de adaptare şi orientare într-o societate cu un proces rapid şi continuu de schimbare.

    Toate acestea se pot realiza prin:
        ♦ dezvoltarea resurselor: umane, financiare, materiale;
        ♦ refacerea şi modernizarea infrastructurii şcolii;
        ♦ introducerea tehnologiei informatice în procesul de învăţământ;
        ♦ instituirea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat educaţional şi social.


    STRATEGII

    Pentru atingerea scopului propus, Şcoala Paltin are în vedere, ca dimensiuni strategice, investiţia în resursele umane, strângerea de fonduri de la bugetul local, dar şi extrabugetare pentru potenţialul material al şcolii şi introducerea şi folosirea tehnologiei moderne.

    Se va preocupa de perfecţionarea continuă a cadrelor, folosirea celor mai eficiente metode, tehnologii, care să ducă la creşterea eficienţei actului de instrucţie şi educaţie.


© Copyright 2010. Școala PALTIN - Toate drepturile rezervate.
Design by SC SOFTAGORA SRL - TEL: 0766. 372356