"Școala cea mai bună e aceea în care vezi alături de tine suflete care-ți sunt ca frații și surorile."

(Nicolae Iorga)


         Ministerul Educaţiei

         Guvernul Romāniei

         Subiecte examene

         Cercetare.ro

         Şcoală online
                ISTORICUL ȘCOLII


        Învăţământul în această localitate îşi are începuturile la sfârşitul secolului al XIX-lea, când s-a pus piatra de temelie a primei şcoli (1898), unde în prezent este Grădiniţa nr.1 Paltin. Frecventau cursurile circa 30 – 35% din numărul copiilor de vârstă şcolară, nefiind rare cazurile de copii declaraţi ”inapţi pentru învăţământ’’. Numărul de ştiutori de carte nu depăşea 20% din membrii comunităţii. Până la Al Doilea Război Mondial învăţământul a fost de 4 clase, apoi 5 clase.

        Din 1948 se trece la învăţământul de 7 clase, la Paltin venind şi elevii absolvenţi a 4 clase din comuna Spulber. Totuşi efectivele erau mici, de aceea în anul 1956 gimnaziştii au fost nevoiţi să continue cursurile la Şcoala Năruja. Acolo mergeau la şcoală şi copiii din satele Prahuda și Vâlcani. Pentru copiii de la distanţă se deschide Internatul şcolar. Prin trecerea, începând cu anul 1961, la învăţământul obligatoriu de 8 clase au crescut efectivele şcolare, fapt ce a impus construirea unui local propriu de şcoală. Generalizarea învăţământului de 10 clase a impus şi introducerea funcţiei de director coordonator.

        În anul 1972 începe să funcţioneze clasa a IX- a de la treapta I. La această clasă au venit elevi şi din comunele Nereju si Năruja. Treapta I a funcţionat la Paltin până în anul 1991. Efectivele sporite de elevi au impus necesitatea construirii unui local nou de școală.

        Întrucât absolvenţii clasei a VIII-a ridicau numeroase probleme atât familiei, cât şi societăţii, s-a înfiinţat, din anul 2003, Şcoala de Arte şi Meserii. La Școala de Arte şi Meserii vin elevi de la şcolile Paltin, Prahuda şi Spulber. Începând cu anul şcolar 2010/ 2011 şcolile de arte şi meserii s-au desfiinţat.

        Numărul de elevi şi preşcolari cuprinşi la unităţile din această localitate a crescut de la 120 în anul 1948 la 253 în anul 2006 , 270 în anul 2010, cu un maxim în anul 1983 când, potrivit statisticilor, au fost înscrişi 401 elevi . Referindu-ne la numărul de cadre didactice, acesta a evoluat de la 4 în anul 1948 la 14 în anul 1968 , 25 în anul 1983 , în anul 2006 la 18 plus un maistru cu norma întreagă şi unul cu norma parţială, iar în anul 2010 la 20.


© Copyright 2010. Școala PALTIN - Toate drepturile rezervate.
Design by SC SOFTAGORA SRL - TEL: 0766. 372356