"Școala cea mai bună e aceea în care vezi alături de tine suflete care-ți sunt ca frații și surorile."

(Nicolae Iorga)


         Ministerul Educaţiei

         Guvernul Romāniei

         Subiecte examene

         Cercetare.ro

         Şcoală online
    ANALIZĂ SWOT


PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

1. Climatul afectiv, cooperarea dintre colegi

2. Ambient școlar favorabil

3. Management școlar corespunzător, responsabil

4. Implicarea cadrelor didactice în aplicarea reformei

5. Experiența și nivelul de pregătire al cadrelor didactice

1. Distanța mare de la care vin mulți elevi, unii parcurgând peste 4-10 km zilnic

2. Starea materială precară a multor familii, fapt ce conduce la abandon școlar

3. Posibilități reduse de sprijin a copiilor cu probleme

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
1. Cadrul legislativ favorabil parteneriatului

2. Relații de parteneriat cu comunitatea locală

3. Relații de parteneriat cu alte instituții școlare și de altă natură


1. Îmbătrânirea populației în unele zone ale comunei

2. Scăderea nivelului de trai al majorității familiilor

3. Scăderea numărului de copii pe familie

4. Scăderea motivației învățării datorită conjuncturilor social-economice actuale

5. Diminuarea drastică a posibilităților de finanțare de la buget a unităților de învățământ© Copyright 2010. Școala PALTIN - Toate drepturile rezervate.
Design by SC SOFTAGORA SRL - TEL: 0766. 372356