"Școala cea mai bună e aceea în care vezi alături de tine suflete care-ți sunt ca frații și surorile."

(Nicolae Iorga)


         Ministerul Educaţiei

         Guvernul Romāniei

         Subiecte examene

         Cercetare.ro

         Şcoală online
     INFORMAȚII LEGATE DE CLASA PREGĂTITOARE

      Adresa şcolii: Comuna Paltin
      Tel/Fax: 0237.674126
      Website: http://www.scoalapaltin.ro/

      OFERTA NOASTRĂ

UNITATEA DE INVATAMANT NUMAR CLASE PREGATITOARE REGIM NORMAL / REGIM SIMULTAN NUMELE SI PRENUMELE INVATATORULUI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PALTIN 1 REGIM NORMAL Înv. Boroș Dorina
ȘCOALA PRIMARĂ PRAHUDA 1 REGIM SIMULTAN Înv. Grigorescu Ovidiu


Principalele elemente cuprinse în Proiectul Metodologiei pentru înscrierea copiilor în învățământul primar în anul școlar 2013 – 2014
Calendarul înscrierii în învățământul primar
ORDIN pentru aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2013-2014                PREZENTAREA GENERALĂ

        Date de identificare: Școala cu Clasele I-VIII Nr. 1 Paltin, Vrancea
        Telefon: 0237 674126
        E-mail: scoalapaltin@yahoo.com
        Tipul: școală cu clasele I-VIII, învățământ de zi, limbă de predare: limba română
        Nr. de elevi: 270 (58 înv. preșcolar, 105 înv. primar, 107 înv. gimnazial)
        Nr. mediu de elevi pe clasă: 16
        Nr. mediu de elevi pe profesor: 11
        Date privind localul, funcționalitatea și dotările școlii: Şcoala Paltin se află în satul Paltin, situat pe drumul judeţean DJ 205 A la 75 Km de Focşani - reşedinţa de judeţ. Localitatea este străbătută de apele râului Zăbala. La şcoală, la clasele V-VIII vin copii din satele Poduri. Ţipău, Tepa, Masa-Bâra, Prahuda, Vâlcani şi Ghebari, de la o distanţă de 4-10 Km.
        Anul construcţiei: 1962

        Şcoala are două corpuri. Primul corp de şcoală a fost reabilitat, lucrările sunt aproape finalizate, urmând a se face recepţia. La corpul al II-lea construcţia este realizată din planşeu din beton, acoperişul a fost schimbat, iar pardoseala este din scândură şi parchet. Nu a suferit reparaţii capitale.
        Şcoala răspunde parţial exigenţelor igienico–sanitare. În prezent nu are autorizaţie sanitară de funcţionare.
        Dotarea şcolii cu mobilier ergonomic, mijloace şi materiale didactice s-a făcut în anul şcolar 2009/2010. Şcoala dispune de 12 calculatoare PC, folosite pentru iniţierea elevilor în I.T. şi lucrări de secretariat. Curtea şcolii are nevoie de refacerea gardului de împrejmuire şi asfaltare.
        Statutul social al unității școlare este dat de nivelul de pregătire al elevilor prin munca susţinută a cadrelor didactice, de competenţa şi moralitatea educatorilor. Dăruirea cu care muncesc, exigenţa, spiritul de cooperare cu părinţii şi cu ceilalţi cetăţeni, implicarea cadrelor didactice în rezolvarea problemelor comunităţii, a dezvoltat relaţii de colaborare cu: Primăria; Poliţia; Dispensarul Medical; Biserica; Obştea satului Paltin și alţi agenţi economici.


                VIZIUNEA ȘCOLII


        În conformitate cu prevederile Legii educației naționale şi cu obiectivele reformei, şcoala trebuie să asigure pregătirea elevilor pentru a putea răspunde nevoilor societăţii. Astfel, la sfârşitul gimnaziului, absolventul să fie în măsură:

  • să comunice eficient în situaţii reale;

  • să înţeleagă sensul diferitelor tipuri de comunităţi;

  • să demonstreze flexibilitate şi capacitate de adaptare şi de integrare în medii diverse;

  • să rezolve probleme, să ia decizii şi să-şi exprime opinii folosind gândirea critică şi creativă;

  • să aplice şi să-si valorifice propriile experienţe de învăţare;

  • să atingă un nivel optim de disciplină şi de comportament moral.


                VALORI


        Şcoala Paltin apreciază că întreaga activitate trebuie să fie canalizată în direcţia realizării unor valori fundamentale ca:

  • educaţia pentru cetăţenia democratică;

  • educaţia pentru munca de calitate

  • educaţia pentru viaţa privată;

  • educaţia în spirit moral creştin.


© Copyright 2010. Școala PALTIN - Toate drepturile rezervate.
Design by SC SOFTAGORA SRL - TEL: 0766. 372356